Colofon

Weet Magazine is een christelijk populair wetenschappelijk tijdschrift.

Uitgever

Christelijke Tijdschriften BV
Loodsboot 8, 3991 CJ Houten
Ringer Otte

Hoofdredacteur

Jan Rein de Wit

Eindredactie

Johan Démoed

Redactie

Joop Buker, Kees van Helden, Gert-Jan van
Heugten, Ruben Jorritsma, Jan van Meerten
030 230 3508 – redactie@weet-magazine.nl

Medewerkers

Els van den Brink, Peter Borger, Jacoline Buchner,
Kees-Jan van Dam, Hans Degens, Koos van Delden,
Willy Duister, Tjarko Evenboer, Andre van Gelder,
Mischa van de Giessen, Frans Gunnink, Maarten
’t Hart, Stef Heerema, Joke Heikens, Ben Hobrink,
Wim Hoek, Hans Hoogerduijn, Chiel Jacobusse,
Wim de Jongste, Gert Kema, Rinus Kiel, Zacharias
Klaasse, Erik Koning, Imco Lanting, Sandor van
Leeuwen, Riekelt Pasterkamp, Mart-Jan Paul,
Marco van Putten, Klaas Roos, Ruth Seldenrijk,
Peter Scheele, Pieter Siebesma, Naomi Verboom,
Ton Verdam, Rick Vis, Kees Visser, Brammert
Waagmeester, Johannes Kalkman, Gerrit de Wit,
Aart van Wolfswinkel, Bea Zoer.

Ontwerp en vormgeving

BladenMakers
Jasper Ellens, Chris-Jan de Leeuw

Website

BladenMakers i.s.m. FreeLaunching

Advertentieverkoop

Andre Versprille , adverteren@weet-magazine.nl
Tel: 06 23 90 92 91

Abonnementen

Een jaarabonnement op Weet Magazine kost
€ 29,50 (6 nrs). Voor buitenland worden de
verzendkosten doorberekend. Adreswijziging
of opzegging uiterlijk vier weken voor einde
abonnementsperiode bekend maken via:
Loodsboot 8, 3991 CJ Houten, 030 230 3508 –
abonnement@weet-magazine.nl.
Heeft u een incasso afgegeven dan treft u het
volgende op uw afschrift:

Incassant ID:
NL74ZZZ302271330000 plus uw abonneenr.