Colofon

Weet Magazine is een christelijk populair wetenschappelijk tijdschrift.

Uitgever

Christelijke Tijdschriften BV
Loodsboot 8, 3991 CJ Houten
Ringer Otte

Hoofdredacteur

Jan Rein de Wit

Eindredactie

Johan Démoed

Redactie

Kees van Helden, Gert-Jan van Heugten,
Ruben Jorritsma, Jan van Meerten, Klaas Roos

Medewerkers

Els van den Brink, Shanti Bolt, Peter Borger, Jacoline
Büchner, Kees-Jan van Dam, Hans Degens, Koos
van Delden, Willy Duister, Tjarko Evenboer, Andre
van Gelder, Mischa van de Giessen, Frans Gunnink,
Maarten ’t Hart, Stef Heerema, Ben Hobrink, Wim Hoek,
Hans Hoogerduijn, Chiel Jacobusse, Wim de Jongste,
Johannes Kalkman, Rinus Kiel, Zacharias Klaasse, Erik
Koning, Imco Lanting, Sandor van Leeuwen, Harrie van
Nunen, Riekelt Pasterkamp, Mart-Jan Paul, Marco van
Putten, Klaas Roos, Ruth Seldenrijk, Peter Scheele,
Pieter Siebesma, Nico Steen, Naomi Verboom, Ton
Verdam, Rick Vis, Kees Visser, Brammert Waagmeester,
David Welter, Gerrit de Wit, Aart van Wolfswinkel, Bea
Zoer.

Ontwerp en vormgeving – BladenMakers

Jasper Ellens, Chris-Jan de Leeuw, Tineke Tramper

Website

BladenMakers i.s.m. FreeLaunching

Advertentieverkoop

Andre Versprille , adverteren@weet-magazine.nl
Tel: 06 23 90 92 91

Abonnementen

Een jaarabonnement op Weet Magazine kost
€ 29,50 (6 nrs). Voor buitenland worden de
verzendkosten doorberekend. Adreswijziging
of opzegging uiterlijk vier weken voor einde
abonnementsperiode bekend maken via:
Loodsboot 8, 3991 CJ Houten, 030 230 3508 –
abonnement@weet-magazine.nl.
Heeft u een incasso afgegeven dan treft u het
volgende op uw afschrift:

Incassant ID:
NL74ZZZ302271330000 plus uw abonneenr.