nieuws

 • Geschiedenis

  Uit Weet Magazine: Toren van Babel – het hoogste gebouw ooit?!

  Een bekende Bijbelgeschiedenis vertelt hoe de mensheid na de zondvloed een toren wilde bouwen die tot aan de hemel reikte: de toren van Babel. Velen doen dit af als een mythe. Men zou duizenden jaren geleden nooit een wolkenkrabber hebben...

 • Geschiedenis

  Spreekbeurt het oude Jerusalem

  Paul geeft tijdens zijn spreekbeurt een doorkijkje naar de historie van Israëls hoofdstad, beginnend bij een bespreking van de Egyptische Amarna-teksten, die kort na de tijd van Mozes zijn geschreven. Daarna richt hij zich op de tijd van koning David,...

 • Geschiedenis

  Over de film Jerusalem

  De film Jeruzalem neemt je  mee op een inspirerende reis naar een van de oudste steden ter wereld. De stad werd de afgelopen 5000 jaar meerdere keren verwoest en opnieuw opgebouwd, maar bleef een mysterieuze aantrekkingskracht houden. Wat maakte de...

 • Nieuws

  Over het Omniversum

  Het Weet Event vind plaats in het Omniversum. Dit is een grootbeeldfilmtheater. De films worden door een geavanceerde techniek op een enorm projectiescherm geprojecteerd. Het scherm heeft de vorm van een halve bol en loopt half rondom het publiek. Dit...

 • Geschiedenis

  Deze week: Lezingen Britse wetenschapper Philip Bell

  Vandaag de dag staat de geschiedenis van de wereld en de mensheid zoals beschreven in Genesis, onder grote druk. Het argument is dan dat de wetenschap overtuigend zou hebben aangetoond dat de aarde veel ouder en dat (macro)evolutie inmiddels een...

 • Geschiedenis

  Weet Event: Film Jerusalem

  Heeft Israël je hart en wil je meer zien en weten over zijn hoofdstad? Kom dan naar de speciale Weet Magazine-vertoning van de documentaire ‘Jerusalem’. Deze vindt plaats op D.V. zaterdagochtend 10 mei in het Omniversum in Den Haag. Voorafgaand...

 • Mens

  Selectie uit ‘Evolutie – Het Nieuwe Hoofdstuk’: De ontwikkeling van leven

  De nieuwe evolutietheorie laat zien dat het leven zich sinds de schepping heeft ontwikkeld door vorming per basistype van een groot aantal verschillende geslachten en soorten. Het DNA van elk basistype, het baranoom, met de daarin aanwezige VIGE’s maakte het...

 • Natuur

  Selectie uit ‘Evolutie – Het Nieuwe Hoofdstuk’: Het ontstaan van leven

  Het ontstaan van leven volgens het neodarwinisme wordt gewoonlijk ‘abiogenese’ of ‘chemische evolutie’ genoemd. Het is een basisaanname dat dit leven vanzelf is ontstaan. Deze visie van het neodarwinisme is in de huidige evolutiehoofdstukken  van  biologieboeken overgenomen. Het neodarwinisme stelt...

 • Natuur

  Selectie uit ‘Evolutie – Het Nieuwe Hoofdstuk’: Wat is natuurwetenschap?

  Natuurwetenschappers beschikken over een aantal duidelijk omschreven methoden waarmee ze de bouw en het functioneren van organismen onderzoeken. De wetenschap heeft echter beperkte verklaringsmogelijkheden. Vooral loopt de natuurwetenschapper tegen moeilijkheden aan bij het reconstrueren van processen uit het verleden. Deze...

 • Geschiedenis

  Programma studiedag Oude Wereld

  Tijdens de studiedag zal ‘Evolutie – Het Nieuwe Hoofdstuk’ worden gepresenteerd aan de hand van verschillende presentaties. Ook zal er vooruit worden gekeken naar de toekomst van Schriftgetrouw wetenschappelijk onderzoek en voorlichting. Vanaf 10.00 uur is er inloop. De studiedag...

 • Mens

  An apple a day …

  Wanneer alle personen van 50 of ouder één appel per dag zouden eten, voorkomt dat in Engeland jaarlijks zo’n 8.500 doden door hart- en vaatziekten. Die bijzondere onderzoeksuitkomst laat zien dat een appel even goed kan werken als veel ingenomen...

 • Geologie

  Prof. Brand over fossiele walvissen, stille getuigen van de zondvloed

  Leonard Brand, gespecialiseerd in biologie en paleontologie, is hoogleraar aan de Loma Linda University Department of Earth and Biological Sciences. Hij gelooft in schepping en gaat ervan uit dat er bovennatuurlijk intelligent ingrijpen is geweest bij het ontstaan van de...

 • Geologie

  “Geloven” in evolutie

  De Amerikaanse evangelist Ray Comfort ging met een camera naar de universiteitscampus en vroeg eindejaarstudenten of ze in evolutie geloven. Comfort benaderde ook enkele hoogleraren en vroeg hen of ze voorbeelden konden geven van soorten die vandaag de dag in...

 • Natuur

  Braintraining werkt, maar alleen voor geoefende taken

  In Weet Magazine is er al eens eerder aandacht aan besteed: het trainen van je hersenen. Dit braintrainen kun je doen door puzzeltjes op te lossen en geheugenspelletjes te doen. Vaak beweert men dat die training het algehele functioneren van...

 • Nieuws

  Loodvrije brandstof voor kleine vliegtuigen

  Hoewel lood en loodvervangers al lange tijd uit de meeste autobrandstoffen zijn verdwenen, was er voor kleine vliegtuigen en helikopters nog geen goed alternatief beschikbaar. Zij moesten nog steeds vol gegooid worden met een vervuilende, loodhoudende brandstof. Gelukkig kan hier...